Korekcja okularowa w zezach.

Poradnik użytkownikaJednym słowem:
Z tego artykułu dowiesz się jaka jest podstawowa metoda leczenia zeza, w jaki sposób specjalista dobiera odpowiednie szkła korekcyjne, jakimi kryteriami się kieruje. Dowiesz się również że zeza można korygować nie tylko poprzez okulary korekcyjne co jest najpopularniejszą metodą, ale również dzięki soczewką kontaktowym.

Korekcja okularowa w zezach.

korekcja-zeza
Sponsor artykułu:Jedną z podstawowych metod leczenia zeza jest odpowiednio dobrana korekcja okularowa. Jest ona zmodyfikowana w zależności od rodzaju występującego zeza oraz współistniejącej wady refrakcji.

Korekcyjne szkła okularowe pozwalają na uzyskanie prawidłowego wyraźnego widzenia w przypadku występowania wady wzroku. Ich dobór ma istotne znaczenie również u pacjentów z zezem. Stosowanie odpowiednich wartości mocy okularów ma szczególne znaczenie w już pierwszych objawach nierównoległego ustawienia oczu. Główna zasada to maksymalne rozluźnienie akomodacji w przypadku zeza zbieżnego, a w przypadku zeza rozbieżnego stymulacja akomodacji w celu zwiększenia kontroli nad nim.

W zezie zbieżnym istotny jest czynnik akomodacyjny. Nawet nieduża niewyrównana nadwzroczność stanowi impuls do akomodacji. Z tego powodu w każdym przypadku zeza zbieżnego wskazane jest pełne wyrównanie nadwzroczności. Reasumując w zezach zbieżnych z towarzyszącą nadwzrocznością z przepisuje się najmocniejsze szkła plusowe. W zezach zbieżnych i krótkowzroczności, aby maksymalnie rozluźnić akomodację zaleca się najsłabsze szkła minusowe zapewniające dobre widzenie. Przy krótkowzroczności wysokiej i zezie zbieżnym wyrównuje się wadę wzroku całkowicie, ponieważ uzyskanie ostrości wzroku jest tu bardzo istotne.

W zezie rozbieżnym nadrzędnym celem korekcji jest maksymalna stymulacja akomodacji. Akomodacja ta poprzez pobudzenie konwergencji zwiększa kontrolę nad rozbieżnym ustawieniem oczu. Jest to powód, dla którego w zezach rozbieżnych i nadwzroczności dobiera się najsłabsze szkła plusowe, które zapewniają dobre widzenie. Zbyt mocne szkła w tym przypadku mogą powodować zwiększenie kąta zeza rozbieżnego. Wyrównanie wady refrakcji uzależniamy od planowanego leczenia zaburzeń nierównoległego ustawienia oczu. W zezach rozbieżnych i krótkowzroczności często dobiera się nadkorekcję w minusie.

A co z soczewkami kontaktowymi…..? Zapewniają one prawie identyczny wpływ na ustawienie oczu jak okulary. Można je z powodzeniem stosować jako formę leczenia zeza przez odpowiednio dobraną moc soczewki.

Szkła pryzmatyczne również mają swoje zastosowanie w zezie. Często są dobierane u osób z podwójnym widzeniem lub kątem resztkowym zeza po operacji. Zapewniają one pojedyncze obuoczne widzenie. Ich minusem jest to, że działają one tylko na wprost, podczas patrzenia na boki nie spełniają swojej funkcji.

Bardzo istotne są planowane wizyty i aktualizacja mocy, ponieważ refrakcja oka zmienia się wraz z wiekiem. Ocena obuocznego widzenia u dziecka jest również bardzo istotna w procesie jego leczenia.
Wszystkie artykuły