Wpływ czytania w ciemności na oczy z jasnego ekranu w kontekście tabletów i komputerów

Poradnik użytkownikaJednym słowem:
Aby odpowiedzieć na pytanie o wpływ czytania w ciemności na wzrok musimy najpierw przeanalizować jeszcze raz jak to się dzieje, że widzimy.

Wpływ czytania w ciemności na oczy z jasnego ekranu w kontekście tabletów i komputerów

Sponsor artykułu:Wpływ czytania w ciemności na oczy z jasnego ekranu w kontekście tabletów i komputerów Aby odpowiedzieć na pytanie o wpływ czytania w ciemności na wzrok musimy najpierw przeanalizować jeszcze raz jak to się dzieje, że widzimy. Oko odbiera tylko część promieniowania elektromagnetycznego pomiędzy ok. 400 nanometrów a 700 nanometrów. Powyżej 700 nanometrów znajduje się podczerwień a poniżej ultrafiolet. Po przejściu przez kolejne warstwy optyczne oka światło dociera na siatkówkę, która jest właściwym odbiornikiem światła. Jedną z dziewięciu jej warstw jest warstwa fotoreceptorowa zbudowana z komórek światłoczułych - 120 milionów pręcików i 6 milionów czopków. Czułość pręcików i czopków zależy od długości fali odbieranego promienia. Pręciki są wysoce światłoczułe, odpowiedzialne za wykrywanie kształtów i ruchów, orientację przestrzenną, natomiast nie rozróżniają kolorów. Odbierają bodźce o minimalnym natężeniu światła, są odpowiedzialne za widzenie nocne- skotopowe. W widzeniu skotopowym– nocnym, czynność adaptacyjna oka do ciemności przebiega wolno- ponad kilkanaście minut. Czynnikami mogącymi opóźniać proces adaptacyjny są min. niedobór witaminy A (kurza ślepota) czy niedotlenienie. W związku z tym przy nagłym zgaszeniu światła nie widzimy nic wyraźnie, a w miarę upływu czasu coraz lepiej rozróżniamy kontury. Przy pełnym oświetleniu oko ludzkie najdokładniej odróżnia barwy pomiędzy zieloną a pomarańczową. Pręciki dają nam poczucie światła a nie barwy, np. jeśli w nocy popatrzymy na niebieską kartkę będziemy ją widzieć jako szarobiałą. Czopki cechują się mniejszą wrażliwością na światło, pomagają rozróżniać kolory, odpowiedzialne są za widzenie dzienne- fotopowe. Aby mogły zareagować potrzebne jest natężenie minimum 6 luksów. Najlepsze widzenie uzyskujemy przy natężeniu 20000 luksów ( 20000 luksów występuje np. w sali operacyjnej czy dentystycznej). Ludzkie oko ma trzy podstawowe rodzaje czopków, reagujących na fale o dużej, średniej i małej długości (czerwone L, zielone M, niebieskie S). Gdy spada ilość światła w otoczeniu najszybciej przestają reagować na światło czopki odpowiedzialne za widzenie fal długich (czyli światła czerwonego). W efekcie gdy mamy do czynienia ze światłem o natężeniu od ok. 3 do 5 luksów barwa czerwona wydaje się nam czarna i znacznie ciemniejsza niż barwa niebieska o obiektywnie takiej samej jasności. Aby zrozumieć jak działa nasze postrzeganie świata musimy zapoznać się z ważną teorią, która pomaga nam zrozumieć dlaczego inne jest postrzeganie tego samego koloru w różnych natężeniach światła. Podczas dnia subiektywnie postrzegana jasność barw jest inna - światło czerwone wydaje się nam jaśniejsze niż obiektywnie tak samo jasne światło niebieskie. Ową zmianę subiektywnie postrzeganej jasności barw nazwano zjawiskiem Purkyniego lub efektem Purkyniego. Polega ono na tym, iż w zależności od intensywności oświetlenia, zmienia się względna jasność różnych kolorów odbieranych przez oko. Przy adaptacji oczu do zmierzchu światło o krótkiej długości na przykład niebieskie jest postrzegane jako jaśniejsze niż światło o długiej fali np. czerwone. Ponadto występuje złudzenie, że w słabym oświetleniu ruchome czerwone obiekty wydają się szybciej przybliżać niż obiekty o barwie niebieskiej Przy zmianie widma oświetlenia obserwator postrzega, że dwie substancje mające podobna barwę w danym oświetleniu – w oświetleniu o innym widmie dają znacznie różniące się od siebie odczucie barw. Zjawisko Purkiniego jest po części odpowiedzialne za większą liczbę wypadków komunikacyjnych w trakcie zapadania zmierzchu. Ze względu na zmianę subiektywnie postrzeganej jasności i szybkości ruchu obiektywnie tak samo jasnych powierzchni, kierowcy inaczej oszacowują odległość i prędkość niż podczas dnia, co staje się przyczyną kolizji. Biorąc pod uwagę korzystanie z multimediów( telefony komórkowe, smartfony, tablety czy komputery) w warunkach niekorzystnego oświetlenia wiemy już, że pewne postrzeganie barw może być zaburzone. Według badań naukowych, czytanie przy słabym świetle nie uszkadza wzroku. Jednak słabe oświetlenie lub niekorzystne ( źle umiejscowiony komputer, olśnienia na nim powstające) powodują znaczne zmęczenie i osłabienie wzroku. Naukowcy Rachel Vreeman i Aaron Call stwierdzili, iż efekty czytania w słabym oświetleniu są czasowe a nie stałe a czytanie w słabym świetle nie zmienia funkcji ani struktury oka w sposób trwały. Oczywiście korzystanie z tabletów może przyczynić się do powstawania suchości oczu wywołane rzadszym mruganiem. W całkowitej ciemności przy bardzo silnym natężeniu światła może dochodzić do olśnień, co może powodować upośledzenie widzenia, odczucie rozlanego światła, zwężenie źrenicy. Wszystkie te efekty mogą powodować problemy z widzeniem. Pomimo tego iż czytanie w ciemności wg badań nie powoduje trwałych ubytków w strukturach oka jednak powoduje zdecydowanie większy dyskomfort, nasila efekty uboczne długotrwałej pracy z bliska w warunkach naturalnego światła należy więc zadbać o prawidłowe oświetlenie naszego miejsca pracy i odpoczynku.
Wszystkie artykuły