ZdroweOczy.org - Portal użytkowników soczewek kontaktowych

Innowacyjny materiałWysoki stopień uwodnienia, wysoka elastyczność dobra tlenoprzpuszczalność to zasługa innowacyjnego polimeru AEROfilcon A. Opatentowanego i wprodukowanego w Niemczech przez firmę ZEISS.


Wysoki stopień uwodnienia, wysoka elastyczność dobra tlenoprzpuszczalność to zasługa innowacyjnego polimeru AEROfilcon A. Opatentowanego i wprodukowanego w Niemczech przez firmę ZEISS. Soczewki miesięczne zeiss AIR, są niewątpliwie soczewkami 3 generacji. III generacja soczewek charakteryzuje się użyciem specjalnego materiału silikono-hydrożelu. W starszych generacjach soczewek kontaktowych wysoki poziom uwodnienia nie był możliwy, spowodowane to było właściwościami używanego materiału.

Powrót