ZdroweOczy.org - Portal użytkowników soczewek kontaktowych

Unikatowe wykończenie krawędziUnikatowy profil krawędzi dzięki któremu soczewka wymusza obieg filmu łzowego, przez co oko zawsze jest nawilżone, natlenione a co najważniejsze wypłukuje gromadzące się osady


ZEISS jako jedyny producent soczewek kontaktowych szczególna uwagę zwrócił na dopasowanie Soczewki do indywidualnego kształtu oka. Również jako jedyny producent wprowadził do swojego produktu specjalnie zakończenie krawędzi, rozwiązanie to ze względu na jej specyficzny kształt nazwano profilem narty. W praktyce jest to lekko podniesiona i zaokrąglona krawędź soczewki która wymusza obieg filmu łzowego pod powierzchnią soczewki.

Posłuchajmy wypowiedzi naszego experta
„Krawędź soczewki ma wpływ na dopasowanie, kompatybilność z tkankami oka oraz na subiektywny komfort użytkownika soczewek kontaktowych. Jednym z istotnych elementów materiału soczewek jest sztywność materiału, która ma wpływ na jego giętkość a co się z tym wiąże prawidłowe dopasowanie. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, iż dwustronne i zaokrąglone krawędzie są najbardziej efektywne (profil narty) w dopasowaniu i są najbardziej preferowane zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z materiałem o wysokim module sztywności. Podczas pracy z pacjentami udowodniono że krawędź soczewki nie naciska na spojówkę i nie powoduje urazów nabłonka rogówki i spojówki”

Powrót