Chorobę widać w oczach - irydologia

Poradnik użytkownikaJednym słowem:
Czy diagnoza stanu zdrowia człowieka jest możliwa na podstawie badania oka człowieka , jego tęczówki? nieinwazyjna metoda oceny stanu naszego organizmu i jego diagnostyki na podstawie obserwacji i analizy tęczówki i przedniego odcinka gałki ocznej, zyskuje w ostatnich latach duża popularność. jednak w celu zbadania pacjentów w oczy patrzono już od wieków.

Chorobę widać w oczach - irydologia

mapy irydologiczne
Sponsor artykułu:Irydologia (łac. iris - tęcza) jest dziś uznaną metodą diagnostyczną. Ocena tęczówki oka, jej wyglądu może wywnioskować o aktualnych i przyszłych chorobach człowieka. Ta dziedzina nauki zwana jest irydologią, czyli diagnozowaniem chorób z tęczówki oka. Ma na celu ocenę aktualnego stanu zdrowia pacjenta, ale głównie prognozowanie wystąpienia chorób oraz profilaktykę. Irydologia znajduje zastosowanie też w zapobieganiu chorobom.

Od 1993 r. działa Polskie Towarzystwo Irydologii i Homeopatii. Organizuje ono kursy dla lekarzy chcących nauczyć się diagnozowania z oka. Diagnozowanie z tęczówki daje szansę na odkrycie źródła problemów naszego zdrowia. Należy jednak korzystać z usług irydologa z dyplomem lekarskim i co ważne, tego z dostatecznym doświadczeniem.

Irydologia nie jest wróżeniem z oczu, lecz opiera się się na doświadczeniu , które uwzględnia obserwację i analizę zmian zachodzących w strukturze tęczówki oraz zmian barwnych. Jest to bezpieczne i bezbolesne badanie oczu, które pozwala poznać predyspozycje chorobowe pacjenta i tym samym wprowadzić zachowania profilaktyczne. Tak wiec, irydologię należy rozumieć jako metodę pozwalającą dokonać wstępnej oceny stanu zdrowia człowieka, na podstawie analizy oka. Ważnym założeniem jest to że, nie może być jednak jedyną w oparciu, o którą takiej oceny dokonujemy. Nie może być wykonywana zamiennie za inne badania. Wskazuje ona jedynie na organy, w których nastąpiły lub mogą nastąpić zmiany chorobowe. Irydologia umożliwia wstępną diagnozę, a ramach dalszej należy ją potwierdzić wykonując dalsze, szczegółowe badania, np. USG bądź tomografię.

Irydologia pozwala ujawnić stany chorobowe i trwałe uszkodzenia takich narządów wewnętrznych jak np. mózgu, nerek, jelit, wątroby, serca, płuc, trzustki czy żołądka.
Wszystkie artykuły